ARD Sigorta Aracılık Hizmetleri

Antalya Mimarlar Odası: Bir defa da haklı çıkmasaydık

Antalya Mimarlar Odası: Bir defa da haklı çıkmasaydık
Yayınlama: 26.02.2024
Düzenleme: 26.02.2024 17:37
12
A+
A-

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nce yapılan açıklamada Antalya’da hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış, sel, dolu, fırtınaya önümüzdeki aylarda ve yıllarda hortumların da eklenebileceğini ileri sürerek, “Kent kimliğini korumayı, geliştirmeyi hedefleyen bütüncül planlama anlayışının ve afet önceliklerinin belirlenmesi konusunda uyarmıştık, haklı çıktık. Bir defa da haklı çıkmasıydık” denildi

Kentimizde geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli yağış, sel, dolu, fırtına (Antalya da son yıllarda tropik iklim koşulları gözlendiğinden, önümüzdeki aylarda ve yıllarda hortumlarda beklenebilir) gibi afetler, göz önüne aldığımızda, 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüşümüne yönelik yasa kapsamında, sadece deprem riski değil her türlü afet riskine yönelik sakınım odaklı, kentin sosyo kültürel ekonomik yapısı ve kent kimliğini korumayı geliştirmeyi hedefleyen bütüncül planlama anlayışı doğrultusunda planlama çalışmalarına bir an önce başlanması, hızla ilerletilmesi, ilgili tedbirlerin bir an önce alınması ve kentimizde afet önceliklerinin belirlenmesi konusunda ilgilileri uyarmıştık.

Yaşanan son felaketlerin sonuçları göz önüne alındığında yine haklı çıktığımızı görüyoruz. Yine haklı çıktık demekten keyif almıyoruz. Aksine sonucundan ve can kayıplarından dolayı üzüldüğümüzü belirtmek isteriz.

Yine belirtmek isteriz ki yakın dönemde ardı ardına yaşanan depremler ve afete dönüşen doğa olayları ve son olarak da özellikle geçen günlerde yaşadığımız yağış felaketi, kentsel ve kırsal alanda bütüncül planlama ilkelerini ve bilimi reddeden anlayışın, kentlerimizi her türlü afete karşı zayıf, güvencesiz ve riskli konumda olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu açıdan değerlendirilerek büyük yıkımlara ve önlenemez kayıplara sebep olan rant odaklı planlama, kentleşme ve yapılaşma politikaları, yaşananlardan ders alınmalı ve terk edilmelidir.

Son dönemde, deprem ve afetler ile ilgili ilçe belediyelerinin parçacıl ve olumlu çalışmaları başlatmasına karşın Sayın Kumbul döneminden sonra kentimizde yapılan en önemli çalışma, 2021 yılında önceki Valimiz Sayın Ersin Yazıcı başkanlığında hazırlanan AFAD Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanan Antalya İl Afet Riski Azaltma planıdır.

AFAD Antalya İl Afet ve Afet Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan Antalya İl Afet Riski Azaltama planında, belediyeler ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli görevler düştüğü, bu görevler ile ilgili 2022 yılı sonuna ve 2023 yılı sonuna kadar bitirilmesi gerekenler bulunmaktadır. Planın “İzleme Süreci” başlıklı bölümünde; “Planın izlenmesi, planda yer alan her eylem bazında, eylemden/eylemlerden sorumlu kurumun koordinasyonunda destekleyici kurum ve kuruluş(lar)la birlikte, planın yürürlüğe girmesini takip eden aydan itibaren, 6 (altı) aylık periyodu içerisine alacak şekilde gerçekleştirilir.Denilmektedir.

Raporda, Belediyelerce ve ilgili kurumlarca 2022 sonuna, 2023 ve 2025 yılı sonuna kadar acil yapımasın gereken çalışmalar yer almaktadır. Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş deprem felaketi nedeniyle ve son olarak kentimizde yaşanan şiddetli yağış, dolu ve sel felaketi

nedeniyle kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın korku ve tedirginlikleri de haklı olarak artmıştır.

Bu planda; belediyelere ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına görevler düşmektedir. Bu görevlerin 2022 yılı sonunda bitirilmiş olması gerekenleri vardır. AFAD Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, bu güne kadar bu planla ilgili yapılan çalışmaları halkımızı aydınlatacak şekilde açıklamamakta ve adeta gizlemektedir.

Son yaşanan şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınları ile ilgili bu rapor doğrultusunda kamu kurumlarının ihmalleri var mıdır, varsa nelerdir, bundan sonra neler yapılmalıdır? Tüm bu konularla ilgili Antalya halkının bilgilenme hakkı vardır. AFAD’a birkaç kez yazılı ve görsel basında açıklama çağrısı yapmış olmamıza karşın çalışmaları neden gizlediği tarafımızdan anlaşılamamaktadır.

Sayın Valimiz Hulusi ŞAHİN’den AFAD’ın bilgilendirme açıklamalarını yapmak için gerekli emir ve talimatlarını vermesinin kentlilerimizin tedirginliklerini hafifleteceğini düşünüyoruz. Ve gerekli açıklamaları beklediğimizi belirtiyoruz.

 

 

 

 

 

 

REKLAM ALANI