ARD Sigorta Aracılık Hizmetleri

Antalya Mimarlar Odası’ndan seçim manifestosu

Antalya Mimarlar Odası’ndan seçim manifestosu
Yayınlama: 21.03.2024
9
A+
A-

Mimarlar Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle belediye başkan adaylarından beklentileri içeren manifesto yayınlamış, bunu siyasi partilerin ili başkanlıklarına iletmiş ve onlardan yanıt beklemişti. Yanıt veren partilerin manifestoda neleri aynen düşündükleri, nelere ek olarak düşündüklerini anlatan basın açıklamasında “Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Emek Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi ise geri dönüş yapmamışlar görüş ve önerilerini Şubemize ulaşmamıştır” denildi.

Açıklamada hangi siyasi partinin cevap verdiği, nelerde aynı düşündüğü ise şöyle anlatılmakta:

“Mimarlar Odası Antalya Şubesi olarak 31 Mart 2024 Yerel Yönetim Seçimlerine yönelik 4 Mart 2024 tarihinde yapmış olduğumuz basın toplantısında, bu seçim ortamında bir meslek örgütüne düşen görevin, mesleği ile ilgili konularda kent için neler yapılması gerektiği,

kentin geleceğe nasıl taşınacağı konusunda görüşlerini, halkımıza ve adaylara iletmek olması gerektiği, halkımızın; bu görüşleri adayların açıklamaları ile karşılaştırmasını sağlamak, doğru tercih yapmasını kolaylaştırmak olması gerektiği, bunu kolaylaştırmak amacıyla da bu yerel yönetim seçimleri döneminde;

adaylara yapacakları ve programlarıyla ilgili sorular yöneltmek yerine, kentimizle ilgili teknik ve bilimsel doğrular doğrultusunda yapılması gerekenlerle ilgili, çeşitli konularda görüşleri ile Antalya kentinin gelişimine katkı verecek öneri ve beklentilerimiz rapor halinde açıklamış ve

basınımız aracılığı ile halkımızın bilgisine sunmuş ve yine Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarına ulaştırılmak üzere Siyasi Partilerin İl Başkanlıklarına gönderilmiş, İl Başkanlıkları ve Başkan Adaylarının raporumuzdaki öneri ve beklentilerimiz ile ilgili görüşlerini

15 Mart 2024 tarihine kadar Şubemize ulaştırılması durumunda, gelen görüşlerin açıklanacağı ve hangi partilerden görüş gelmediği bilgisinin de kamuoyuna açıklanacağı belirtilmiştir.

Rapor, Adreslerine ulaşılabilen 17 parti il başkanlına gönderilmiş, 2 parti il başkanlığından adrese teslim edilemediği için geri dönmüştür. Raporumuzdaki öneri ve beklentilerimiz ile ilgili; Cumhuriyet Halk Partisi, Raporumuzda belirtilen meslek odalarının görüş ve önerileri alınarak,

halk ile birlikte yönetilmesine yönelik örgütlenmenin partinin yerel yönetim anlayışı olduğunu, turizmin çeşitlendirilmesi, hayata geçirmeye çalıştıkları Sosyal Demokrat Yerel Yönetim Anlayışının manifestomuzda dile getirilen birçok öneriyi kapsadığı şeklinde görüş bildirmiştir.

Demokrasi ve Atılım Partisi, Halkı ile birlikte şehri yöneten belediyecilik anlayışına geçişlerinde; tüm hemşerilerin katkı sağlayacağı e-demokrasi uygulamasının başlatılacağı, Çiftçiler birliği, Çiftçi Fiyat Birliği, Hal Birliği, Çiftçi Üretim Birliği, Çiftçi Sigorta Birliği, Çiftçi temiz Çevre Birliği,

Çiftçi Pazarları, Çiftçi Teknoloji Birliği, Çiftçi Eğitim Birliği oluşturacaklarını, Turizm 12 Ay, Turizmde Güç, Turizmde Simge, Turizmde Tarih ve İnanç, Turizmde Eğitim ve İstihdam, Turizmde Çeşitlilik, Turizmde Atıl Olmayan Yapılar, Turizmde Sinema, Turizmde Lara, Ulaşımda Metro Değil Hava Ray,

Ulaşımda Cadde Düzenlemesi, Ulaşımda Ucuz Seyahat, Ulaşımda Güvenli ve Ucuz Taksi, Ulaşımda Deniz, Antalya Yardımlaşma ve Hayır Vakfı, Antalya Askıda Fatura, Antalya En Özel Bireyler Hizmetleri, Antalya Patili Dostlar Hizmetleri, Antalya Mahalle Parkları, Antalya Taziye Evleri,

Antalya Psikoloji Merkezleri, Antalya Gençlik Merkezleri, Antalya Gençler Tiyatroda, Antalya Silikon Vadisi, Antalya WİFİ Sistemi Başlıkları altında proje önerilerini,

Bağımsız Türkiye Partisi, Mimarlar Odası Manifestosunda detaylandırılan; Afet Risklerine açık direnci düşük Kentlerde yaşadığımız, Sermaye odaklı belediyecilik anlayışı ile kamu yararı ilkesine aykırı toplumsal gerçekleri göz ardı eden bir yönetim sarmalı içinde kamusal kazanılmış hakların talanı ile karşı karşıya olduğumuz,

Kent planlamasında; sosyal kültürel yapılaşmanın rant odaklı olmasından dolayı kimliksizleştirilen kentlerin kent sorunları ile mücadelesi içinde mutsuzlaştırıldıkları sorunları ile partilerinin yerel yönetim anlayışlarını, kentsel sorunlarına bakış açılarını, çözüm olanaklarını yansıttığını,

yerel Yönetim Anlayışını benimsediklerini ve desteklediklerini, Kent Vizyonu ile ilgili görüşlerinin bire bir örtüştüğü, Planlama (Deprem Master Planı, SKUP, Ulaşım Master Planı, Sakınım Planı) ile ilgili görüş ve önerilerini, Konyaaltı Sahili ile ilgili Sosyal Devlet Anlayışında Kamu yararı kararı esas olup,

Antalya da kamu yararı kararına aykırı kullanılan her sahili şeridi için halkın hakkı olanı halka teslim edeceklerini, Kent Müzesini hayata geçireceklerini, Kaleiçi, Balbey, Haşim İşcan Belediye gelirlerinden kamulaştırma fonu oluşturarak bu alanları günlük kentsel yaşamda algılanabilir,

yaşanabilir alanlar olarak değerlendirileceğini, Pil Fabrikası alanının geçmişin üretim kültürünü yansıtan üretim kampüsü olarak değerlendirilebileceği, alanda ki yapı, bitki dokusu, açık alan kullanımları geçmişteki halleri ile yeniden işlevlendirerek Antalya sosyo kültürel hayata kazandırabilmesi için

bütüncül olarak korunmasından yana olduklarını, Gastronomi, Kültür ve Sanat Faaliyetleri, Turizm Faaliyetlerinin bütün yıla yayılması, Atıl alanların kente kazandırılması (EXPO Alanı), Hür Dava Partisi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için belediyelerin daha geniş yetkilerle donatılması gerektiği,

Manifesto başlıklı çalışmanın Antalya için önemli tavsiye ve öneriler barındırdığı, somut, uygulanabilir, gerçekçi ve bilimsel bir yaklaşımla ele alınan çalışmanın şehrin gelişmesine, sorunların çözümüne ve projelerin uygulanabilmesine katkı sunacağı, kısa bir değerlendirmeye sığmayacak kadar

önemli gördükleri çalışmanın gereğinin yerine getirilmesini ve kendini geleceğe hazırlamış modern herkesin insanın mutlu yaşadığı bir Antalya’nın inşası yolunda atılacak adımları, ortaya konulacak projeleri önemsedikleri, yönünde görüşlerini iletmişler, diğer Adalet ve Kalkınma Partisi,

Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Emek Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi ise geri dönüş yapmamışlar görüş ve önerilerini Şubemize ulaşmamıştır.

Yine hiçbir partinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Raporumuz ile ilgili görüş ve önerileri Şubemize ulaşmamıştır.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi olarak, kırmızı çizgimiz ve bizim için en önemli projeler olan, önümüzdeki dönem için seçilecek Büyükşehir Belediye Başkanının, raporumuzda da açıkça belirttiğimiz üzere beklentimiz ve olmazsa olmazlarımız;

Ülkemizde yaşanan Deprem, Sel, Heyelan ve geçtiğimiz günlerde yaşadığımız Sel, su baskınları, dolu ve hortum gibi doğa olaylarının afete dönüşmemesi için Sakınım Planına girdi oluşturacak Antalya Kent Vizyonu Projesi, Deprem Master Planı, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı,

Ulaşım Master Planı çalışmaların ivedilikle başlatılması ve Sakınım Planının bir an önce yapılmasıdır.

Ve yine Konyaaltı Sahil Bandı Kaçak yapılaşma ve İşgallerin önlenmesi, Projesine Uygun Hale Getirilmesi, Antalya Kent Müzesinin hiçbir değişiklik yapılmadan projesine uygun olarak hayata geçirilmesi, Kaleiçi’nin Dünya Kültür Miras Listesi’ne alınması, Balbey,

Antalya Pil Fabrikası Yerleşkesinin Kent Konseyi Raporu doğrultusunda kente kazandırılması, Lara Kent Parkı’nın Büyükşehir Belediyesine tahsisi, Vakıf Çiftliğinin önerilerimiz doğrultusunda işlevlendirilmesi, Gastronomi Meydanı önerimizin hayata geçirilmesi,

Kentin Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler ve ürünlerle zenginleştirilmesi, Kış turizmine yönelik Saklıkent’in işlevlendirilmesi, Atıl durumdaki özelleştirme kapsamına alınan EXPO Alanının Kente Kazandırılması ile ilgili çalışmaların ivedilikle başlatılması ve sonuçlandırılması gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz.”

REKLAM ALANI