ARD Sigorta Aracılık Hizmetleri

Mimarlar Odası Antalya Şubesi Açtığı Davayı Kazandı

Mimarlar Odası Antalya Şubesi Açtığı Davayı Kazandı
Yayınlama: 25.04.2024
4
A+
A-

Antalya’da Beydağları Sahil Milli Parkı alanı içerisindeki Kındılçeşme’de bungalov ve villa gibi inşaatları içeren projeye izin veren plan revizyonu, Danıştay tarafından kesin olarak iptal edildi.

“Halkımızın Yıllarca Yoğun Olarak Kullandığı Antalya, Kemer, Kındıl Çeşme Çadırlı Kamp Alanının Halka Açılmasının Önünde Engel Kalmamıştır. Alan İvedilikle Halkın Kullanımına Açılmalıdır.

Beydağları milli parkı sınırları içerisinde kalan ve yıllarca halkın kullanımına açık olan Kındıl Çeşme çadırlı kamp alanını, kamp alanı kullanım kararı getirerek günübirlik tesisler adı altında yapılaşmaya açan çevre ve Orman Bakanlığının 05.01.2009 tarihli Beydağları Uzun Devreli Gelişim Planı revizyonu ile buna bağlı

Turizm Bakanlığınca onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama planı doğrultusunda, Kındıl Çeşme Kamp Alanı bir yatırımcıya tahsis edilmiştir. Tahsis alan yatırımcı, alanı halka kapatarak alan içerisinde bungalov adı altında villalar inşa etmeye başlamıştır.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu ve 11 belde sakini ile birlikte, söz konusu planların iptali istemiyle dava açmıştır. Danıştay 6. Dairesince bakılan davada, bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan bilirkişi doğrultusunda,  14.12.2010 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulmasına, 20.05.2013 tarih ve K. 2013/3540 Karar sayılı kararı ile dava konusu planların iptaline karar vermiştir.

Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı davayı temyiz etmişse de, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu K:2015/304 Karar sayılı kararı ile dava konusu işlemler yönünden Mahkeme kararını onamıştır. Ancak Davalı Bakanlık karar düzeltme yoluna başvurmuştur.

Karar düzeltmesi başvurusunda bulunan Davalı Bakanlık, kararı beklemeden Kındıl çeşme Çadırlı Kamp alanını –kamp alanına dönüştüren 26.10.2015 tarihli revizyon planı onamıştır.  Söz konusu plan değişikliği ile Milli park sınırları içindeki çadırlı kamp alanı, kamp alanına dönüştürülerek, eski plan kararı ile getirilen uygulamalar aynen korunmuş ve tek katlı bungalow tipi villa yapılaşmaları, yasallaştırılmaya çalışılmıştır.

Bu planların iptali istemiyle de yine Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya barosu ve 10 belde sakini vatandaşlarla birlikte 23.05.2016 tarihinde dava açmıştır. Davaya Bakan Antalya 3. İdare Mahkemesi 06.06.2018 tarihli kararı ile planların iptaline karar vermiştir.

Bakanlık kararı istinafa götürmüş,  istinaf başvurusunu görüşen Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi 24.04.2019 tarihli kararı ile İstinaf başvurusunu reddederek kararı onamıştır. Bakanlık, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin kararını temyiz etmiştir.

Temyiz başvurusunu görüşen Danıştay 6. Dairesi, 28.11.2023 tarih ve K:2023/8663 karar sayılı kararı ile Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince verilen 24.04.2019 tarih ve K:2019/858 sayılı karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olduğu, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, anılan kararın onanmasına kesin olarak karar vermiştir. Bu karar ile Bakanlığın Kındıl çeşme Çadırlı Kamp alanını –kamp alanına dönüştüren 26.10.2015 tarihli revizyon planının iptali kesinleşmiştir.

Kentimiz ve halkımız adına beklentimiz, Kındıl Çeşme Çadırlı Kamp Alanını, eskiden olduğu gibi halkımızın günübirlik alan ve çadırlı kamp alanı olarak kullanabilmesi için ivedilikle günübirlik alan ve çadırlı kamp alanı olarak halkımızın kullanımına açılmasıdır.”

 

 

REKLAM ALANI