ARD Sigorta Aracılık Hizmetleri

Phaselis koylarındaki yapılaşmaya mahkeme engeli

Phaselis koylarındaki yapılaşmaya mahkeme engeli
Yayınlama: 02.04.2024
Düzenleme: 02.04.2024 09:35
9
A+
A-

Mimarlar Odası Antalya şubesi son zamanlarda gündemden düşmeyen Phaselis koyları ile alakalı bir açıkla yaptı. Açıklamada ‘doğal değerlerimiz olan Phaselis koyları bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılmalıdır’ denildi.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13/10/2022 tarihli 14634 sayılı, 26/10/2022 tarihli 14708 sayılı ve 15/11/2022 tarihli 14780 sayılı karar ile uygun bulunan Phaselis Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda yer alan Alacasu (Cennet) ve Bostanlık koyuna yönelik hazırlanan Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesine ait yapımı planlanan uygulamalara ilişkin vaziyet planı ve projelerin mevzuat aykırı olduğu,

Yine aynı alanlara ilişkin; Phaselis Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda yer alan Alacasu (Cennet) ve Bostanlık koyuna yönelik hazırlanan Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesine ait yapımı planlanan ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15/11/2022 tarih ve 14780 sayılı kararıyla uygun bulunan avan proje ve uygulama projelerine yönelik alanda yapılacak ünite sayılarının azaltılarak yapı alanlarının küçültülmesi, yapıların temel uygulama metodunun değiştirilmesi ve alanda yapılacak alt yapı uygulamalarında makine ile kazı yapılması uygulamasının iptal edilmesini içeren proje değişikliğinin uygun bulunmasına dair 30/03/2023 tarih ve 15769 sayılı Kurul kararının,

Mevzuat hükümlerine, Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararlarına, kamu yararına ve hukuka uygun olmadığı gerekçeleri ile açılan davalarda;

Her iki davaya bakan Antalya 3. İdare Mahkemesinin 21.03.2024 tarih ve 2024/345 ve 21.03.2024 tarih ve 2024/346 sayılı kararları ile; Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13/10/2022 tarihli 14634 sayılı, 26/10/2022 tarihli 14708 sayılı ve 15/11/2022 tarihli 14780 sayılı karar ile uygun bulunan Phaselis Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda yer alan Alacasu (Cennet) ve Bostanlık koyuna yönelik hazırlanan Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesine ait yapımı planlanan uygulamalara ilişkin vaziyet planı ve projeler ile ilgili Kurul Kararı ve 15/11/2022 tarih ve 14780 sayılı kararıyla uygun bulunan avan proje ve uygulama projelerine yönelik alanda yapılacak ünite sayılarının azaltılarak yapı alanlarının küçültülmesi, yapıların temel uygulama metodunun değiştirilmesi ve alanda yapılacak alt yapı uygulamalarında makine ile kazı yapılması uygulamasının iptal edilmesini içeren proje değişikliğinin uygun bulunmasına dair 30/03/2023 tarih ve 15769 sayılı Kurul kararının,

Mevzuat hükümlerine, ilke kararlarına, kamu yararına ve hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır denilerek oy birliği ile iptaline karar vermiştir.

Davalara bakan Sayın Mahkemenin bu kararları ile kazanan yine kentimiz ve halkımız olmuştur.

 

REKLAM ALANI